Zadaci udruženja

Zadaci i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa

POK-om, jesu:

1. sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama naučnika u skladu s

normativnim aktima HOK-a,

2. pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja, a osobito majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,

3. sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja o programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,

4. sudjelovanje u promidžbi i informiranju o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima

školovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva,

5. sudjelovanje u uspostavi sustava osiguranja kvalitete u provedbi praktične nastave i

vježbi naukovanja u obrtničkim radionicama

6. praćenje razvoja zanimanja u obrtništvu i predlaganje novih zanimanja,

7. sudjelovanje u organiziranju praktične nastave i vježbi naukovanja i poduzimanje mjera za njihovo unapređenje

8. sudjelovanje u organiziranju stručnog usavršavanja obrtnika koji primaju naučnike na praktičnu nastavu i vježbe naukovanje kroz seminare, susrete i sl.

9. sudjelovanje u izgradnji sustava obrazovanja i osposobljavanja koje osigurava

cjeloživotno učenje i mobilnost,

10. sudjelovanje u formuliranju prijedloga o sudjelovanju cehova u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja,

11. obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a, POKa i Udruženja te drugim normativnim aktima i odlukama HOK-a.