Pravilnici

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlasticahttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_42_1419.html Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijamahttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_101_1672.html Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrtihttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_60_1941.html Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registrahttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_58_1364.html Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrtihttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_17_489.html Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji … Nastavite čitati Pravilnici