Zadaci udruženja

Zadaci i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa

POK-om, jesu:

1. sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama naučnika u skladu s

normativnim aktima HOK-a,

2. pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja, a osobito majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,

3. sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja o programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,

4. sudjelovanje u promidžbi i informiranju o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima

Nastavite čitati “Zadaci udruženja”