Pravilnici

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_42_1419.html

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_101_1672.html

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_60_1941.html

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_58_1364.html

Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_17_489.html

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html

Ispravak Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_72_2278.html

Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_112_3312.html