Majstorski ispiti

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti

  • Prijavnicu za ispit
  • Kopiju osobne iskaznice
  • Rodni list – kopija
  • Domovnicu -kopija
  • Svjedodžbu o pomočnićkom ispitu- kopija
  • Svjedodžbu o završnom ispitu – kopija
  • Kopiju radne knjižice (ukoliko je radno iskustvo potrebno za pristupanje majstorskom ispitu stečeno prije 01.07.2013.)
  • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani),
  • Kopija/e Ugovora o radu ili Potvrda-e o radnom iskustvu u zanimanju za koji se polaže majstorski ispit (ovjerena/e kod javnog bilježnika) ili kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)
  • Dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način ili zaštitu na radu – kopija
Nastavite čitati “Majstorski ispiti”

Prijave za polaganje ispita u 2020. godini su u tijeku.

Ispiti se prijavljuju u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, 10 000 Zagreb,

tel: 01/48 06 543, 48 06 553, 48 06 545, 48 06 541.

Prijava je moguća i putem e-maila: obrazovanje@okz.hr

Ispiti se održavaju u dva ispitna roka: 

1.proljetni rok: ožujak/svibanj : od 30.03.2020. do 08.05.2020. godine-zadnji dan prijave: 14.02.2020.

2. jesenski rok: studeni/prosinac: od 09.11.2020. – 18.12.2020. godine – zadnji dan prijave: 25.09.2020.

Nastavite čitati “Prijave za polaganje ispita u 2020. godini su u tijeku.”