Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)

UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE):

U skladu sa Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), čl. 56. i Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (NN 107/2020), za izvođenje naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati dozvolu (licenciju) za prijem učenika koja se izdaje s rokom važenja od sedam godina od dana izdavanja.

Dozvola (licencija) se izdaje obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje naukovanja.

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti u skladu s odredbom članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta vezanih uz stručnu spremu mentora (članak 56.a Zakona o obrtu).

Nastavite čitati “Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)”