Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Udruženje je prihvatljiv prijavitelj na natječaj Zagrebačke županije kao organizator zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Natječaj Zagrebačke županije je otvoren do 20. rujna 2018. g. Udruženje će osigurati sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa na Sajmu obrtnicima sa područja Samobora, Svete Nedelje i Stupnika, u iznosu od najviše 10% od ukupnog troška izlaganja, i to:

Zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora

Za uspješnu prijavu projekta zajedničkog nastupa potreban je interes tri ili više obrtnika i poduzetnika sa područja zagrebačke županije koji će nastupati na Sajmu.

OBVEZE PRIHVATLJIVIH IZLAGAČA:

1. Ispuniti prijavni obrazac – iskaz interesa koji se nalazi na dnu teksta

2. Osigurati i dostaviti Udruženju dokaz o rezervaciji izlagačkog mjesta na Sajmu najkasnije do 15. studenog 2018. godine.

3. Osigurati sufinanciranje zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora ovisno o konačnom sufinanciranju od strane Udruženja i Zagrebačke županije.

4. Potpisati Ugovor sa Udruženjem o zajedničkom nastupu na Sajmu do 01. prosinca 2018. godine.

5. Izvršiti sufinanciranje izlaganja na Sajmu i to uplatom na žiro račun Udruženja IBAN: HR1424030091120005846, opis plaćanja: sufinanciranje izlaganja na Adventskom sajmu Zagreb 2018.g., najkasnije do 01. prosinca 2018. godine.

6. Nepostojanje komorskog duga od trenutka iskaza interesa do završetka izlaganja na Sajmu

Udruženje će u ime zainteresiranih izlagača izvršiti sve radnje prijave projekta na natječaj Zagrebačke županije te u slučaju odobrenja projekta i osiguranja izlagačkog prostora od strane izlagača, potpisati Ugovore za zakupodavcima izlagačkih prostora. Udruženje će primati iskaze interesa članova Udruženja do 01. rujna 2018. godine.

Sajam Advent 2018

 

logo facebook

logo hok1

Logo Samobor

logo svnedjelja

logo stupnik

artifex