RURALNI RAZVOJ

Program Ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine definira 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Iz domene ruralnog razvoja nudimo usluge:

  • savjetovanja i informiranja o mjerama ruralnog razvoja,
  • savjetovanja i tehničke pomoći u razradi projektnih ideja,
  • priprema, izrada i provedba projekata.

Natječaji u najavi:

Mjera 6.4. – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Objava natječaja očekuje se tijekom prosinca 2019. godine i podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti. Kroz Mjeru 6.4 postoji mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.