Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati Dozvolu (Licenciju) za prijem učenika. Dozvola (Licencija) izdaje se obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja mogu biti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom u zanimanju za koje se traži licenca; 
 • osobe kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom u zanimanju za koje se traži licenca i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju za koje se traži licenca do 01.07 1994.; (srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
 • osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu u zanimanju za koje se traži licenca i najmanje 10 godina radnog iskustva u zanimanju za koje se traži licenca do 10. prosinca 2013. ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
 • osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ili stečeno pedagoško-psihološko obrazovanje na fakultetu;

Za postupak izdavanja dozvole (licencije) potrebno je priložiti:​

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE) http://www.okz.hr/sites/default/files/Zahtjev_za_izdavanje_%20dozvole%20%28licencije%29_0.doc
 2. RJEŠENJE O OBRTU/OBRTNICU – (preslika) za osobe koji imaju vlastiti obrt ili RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA u kojem se vidi da imate upisanu djelatnost za koju želite dobiti licencu 
 3. PRESLIKU MAJSTORSKE DIPLOME / POTVRDE O POLOŽENOM MAJSTORSKOM ISPITU u zanimanju za koje se traži licenca i izvadak iz HZMO iz kojeg se vidi da je osoba koja će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja zaposlena u Vašoj tvrtki,  ili: ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT: Presliku Svjedodžbe završene škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija), presliku radne knjižice iz koje je vidljiv radni staž u struci od 10 godina do 10.12.2013.g. ili potvrdu o ostvarenom radnom stažu izdanu od HZMO-a  i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika; ili dokaz o stečenom odgovarajućem višem ili visokom obrazovanju i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ili Potvrdu o stečenom pedagoško-psihološkom obrazovanju na fakultetu ;
 4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (preslika)
 5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (Uvjerenje o nekažnjavanju/Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti i preko sustava e-Građani: https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazne...
 6. ISPUNJENI OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDE SUDA ČASTI Hrvatske obrtničke komore da tvrtki koja podnosi zahtjev za izdavanje/promjenu licencije nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. http://www.okz.hr/sites/default/files/potvrda_suda_casti_hok_0.pdf
 7. ISPUNJENI OBRAZAC III A (ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNOG UVJERENJA ZA FIZIČKU OSOBU)  za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. http://www.okz.hr/sites/default/files/Obrazac%20III%20a._0.doc
 8. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. http://www.okz.hr/sites/default/files/suglasnost%20za%20tra%C5%BEenje%20podataka.pdf
 9. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.

Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kuna i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licence u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu.

Napomena: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat do 80% od iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licencije za prijem naučnika. Cjelokupnu dokumentaciju i tekst Poziva možete pronaći na poveznici https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.

Nakon izdavanja Dozvole, obrt ili pravna osoba dužna je u slučaju promjene naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika, prijaviti i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb. 

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u ured Udruženja obrtnika Samobor, na adresi Šmidhenova 34, Samobor, na tel.: 01/3360-129 ili e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex