Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Grad Samobor financijski podupire zapošljavanje u privatnom sektoru, a velik interes iskazan za ovu mjeru govori o njenoj učinkovitosti. Slijedom velikog interesa sva financijska sredstva za 2018. g. su utrošena, a s isplatama potpora zapošljavanju nastavit će se u 2019. g.

U 2018. godini dodijeljeno je ukupno 264.000,00 kuna potpora novim zapošljavanjima na području grada Samobora. Za poticanje zapošljavanja u privatnom sektoru u 2019. godini planirano je 300.000,00 kuna, a sredstva se mogu i povećati sukladno proračunskim mogućnostima. Mjera za poticanje zapošljavanja doprinosi tome da se broj nezaposlenih u Samoboru kontinuirano smanjuje, u rujnu ove godine iznosio je 806 osoba, dok su u istom periodu lani registrirane 953 nezaposlene osobe. Povećan je i broj obrta, te danas govorimo o više otvorenih nego zatvorenih obrta, kao i o većem broju trgovačkih društava. Broj otvorenih obrta u lipnju ove godine iznosi 806, a u istom periodu prošle godine iznosio je 772. Za mjere ulaganja u gospodarstvo izdvaja se više od 800.000,00 kuna godišnje u potporama, a najznačajnije su: potpore kapitalnim ulaganjima gospodarstvenika iz proizvodnog sektora te novim (samo)zapošljavanjima u privatnom sektoru, subvencije tradicionalnim i umjetničkim obrtima, programima novih tehnologija i inovacija, mjere potpunog oslobađanja proizvodnih gospodarskih subjekata od plaćanja komunalnog doprinosa. Osobito se potiče zapošljavanje mladih, a sredstva potpora za zapošljavanje mogu koristiti gospodarski subjekti koji su zaposlili osobu s prebivalištem na području grada Samobora. Visina potpore ovisi o tome obavlja li gospodarski subjekt proizvodnu ili uslužnu djelatnost, odnosno je li novozaposlena osoba mlađa ili starija od 30 godina. Potpore iznose od 4.000,00 do 6.000,00 kuna za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti te od 5.000,00 do 7.000,00 kuna za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti. Svaki poslodavac može godišnje ostvariti pravo na potporu za zapošljavanje za najviše tri novozaposlene osobe. Javni poziv za dodjelu potpora zapošljavanju u 2019. g. kreće u proljeće iduće godine, a svi detalji poziva biti će dostupni na www.samobor.hr.

logo facebook

logo hok1

Logo Samobor

logo svnedjelja

logo stupnik

artifex