Djelatnosti Udruženja

Pravni, ekonomski i ostali savjeti

Savjete dajemo telefonom, svakodnevno, a u pisanom obliku na zahtjev stranaka.

 1. otvaranje obrta, vođenje obrta, zajednički obrti, zatvaranje obrta,
  radno pravo
 2. prijave na EU natječaje
 3. prijave na nacionalne javne pozive (ministarstva, županije, gradovi)
 4. priprema i izrada dokumentacije za dobivanje mikro i malih zajmova HAMAG – BICRO-a
 5. pomoć u izradi poslovnih planova
 6. mogućnost dobrovoljnog članstva za fizičke osobe, trgovačka društva i druge zainteresirane osobe
Nastavite čitati “Djelatnosti Udruženja”

Zadaci udruženja

Zadaci i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa

POK-om, jesu:

1. sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama naučnika u skladu s

normativnim aktima HOK-a,

2. pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja, a osobito majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,

3. sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja o programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,

4. sudjelovanje u promidžbi i informiranju o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima

Nastavite čitati “Zadaci udruženja”

O nama

SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je

predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima 35 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana

zastupljenost članova Udruženja.

Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o

raspisivanju izbora.

Nastavite čitati “O nama”

Kontaktirajte nas

Rad sa strankama: 8h – 15h
v.d. Tajnik: Tamara Obradović

Kontakt osobe izvršnih i upravljačkih tijela 

Predsjednik Udruženja: MARIJAN KARLOVIĆ
Potpredsjednica: MARIJA KOMERIČKI
Potpredsjednik: BRANKO RUDOLF
v.d.Tajnik: 
TAMARA OBRADOVIĆ

Članovi Upravnog odbora

 • ANICA LABUDOVIĆ – predsjednica Sekcije frizera, kozmetičara i pedikera
 • DANIJELA RAZUM – predsjednica Sekcije intelektualnih i poslovnih usluga
 • MILJENKO TRKEŠ – predsjednik Sekcije metalaca, gumara i plastičara
 • VJEKOSLAV TERIHAJ – predsjednik Sekcije građevinara i instalatera
 • MATEJA NOVOSEL – predsjednica Sekcije krojača, krznara i kemijskih čistionica
 • MARIO-ANTONIO ŠKRNIČKI-BOŠNJAK – predsjednik Sekcije ugostitelja i turističkih radnika
 • BRANKO LEHPAMER – predsjednik Sekcije prijevoznika
 • FRANJO OSLAKOVIĆ – predsjednik Sekcije ostalih proizvodnih djelatnosti
 • ZLATKO PREKRAT – predsjednik Sekcije autostruka
 • MARA KARAMATIĆ – predsjednica Sekcije cvjećara
 • ZORAN ČUKLJEVIĆ – predsjednik Sekcije ostalih uslužnih djelatnosti
 • DRAŽEN ČAKANIĆ – predsjednik Sekcije stolara
 • RENATA KRUHAN – predsjednica Ceha trgovaca

O nama

Ustrojstvo

Udruženje obrtnika Samobor broji oko 1300 obrtnika, ali taj je broj promjenjiv. Sjedište Udruženja obrtnika Samobor nalazi se u Šmidhenovoj ulici 34 (pokraj dječje knjižnice), u blizini središnjeg gradskog trga.
Poslovni prostor je u vlasništvu Udruženja, a gradili su ga i uredili sami članovi iz svojih sredstava 1979. i 1980. godine. 

Nastavite čitati “O nama”