Odluka o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja Obrtnika Samobor 2022. – 2026.

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2022. – 2026. i članka 16. Statuta Udruženja obrtnika, Skupština Udruženja obrtnika SAMOBOR na 7. sjednici održanoj  30.03.2022.  godine donijela je

O D L U K U

O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA

ZA TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA SAMOBOR

ZA MANDATNO RAZDOBLJE  2022. – 2026.

Članak 1.

Skupština Udruženja obrtnika SAMOBOR (u daljnjem tekstu: Udruženje) ovom Odlukom utvrđuje kriterije izbora za članove tijela Udruženja obrtnika, za mandatno razdoblje 2022. – 2026.

Članak 2.

(1) Izbori za tijela Udruženja započet će održavanjem izbora za vodstva cehova 1. travnja 2022. godine, a završiti konstituiranjem Skupštine Udruženja, najkasnije do 30. rujna 2022. godine.

(2) Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja održat će se 05.09.2022. godine.

(3) Izbori se provode za:

– članove Skupštine Udruženja

– predsjednika Udruženja

– članove Nadzornog odbora Udruženja

– članove Upravnog odbora Udruženja

– potpredsjednike Udruženja

– predstavnike Udruženja u Skupštini Obrtničke komore Zagreb I Zagrebačke županije.

(4) Mandat članova tijela Udruženja u mandatnom razdoblju 2022.-2026. godine traje najduže do 30. rujna 2026. godine.