NATJEČAJI – POKRETANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

26.02.2020.

Ministarstvo poljoprivrede obavilo je natječaje 6.2.1. „Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

POTPORA ZA 6.4.1.:
Minimalan iznos potpore po korisniku iznosi 3.500 EUR, a maksimalan iznos je 200.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljivih troškova.

POTPORA ZA 6.2.1.:
Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova. Maksimalanznos potpore je 50.000 EUR.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:
Fizičke i pravne osoba upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja u e-savjetovanje (do 24.02.2020.g.).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (marketing se mora odnositi na predmet prerade)
b) usluge u ruralnim područjima koje mogu obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 • c) tradicijski i umjetnički obrti
 • d) turizam u ruralnom području

Operacija 6.4.1. – „ Potpora ulaganju u razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

 • Korisnici moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • Najmanja ekonomska veličina korisnika može biti 2.000 EUR
 • Korisnik mora biti registriran u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću. U sektoru usluga korisnik mora biti registriran u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge – registracija mora biti provedena najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e savjetovanju.
 • Djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS
 • U sektoru pružanja usluga korisnik mora imati prihod od usluga od najmanje 75000 HRK u trenutku objave nacrta Natječaja
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti u trenutku objave nacrta Natječaja

Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

 • Korisnici moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od trenutka objave nacrta natječaja
 • Najmanja ekonomska veličina korisnika može biti 1.000 EUR
 • Korisnik ne smije biti registriran u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom za ni jednu djelatnost unutar sektora za koju traži potporu kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću u trenutku objave nacrta Natječaja na e savjetovanju.
 • Djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS
 • U sektoru pružanja usluga korisnik mora imati prihod od usluga od najmanje 75000 HRK u trenutku objave nacrta Natječaja
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti u trenutku konačne isplate i 5 godina nakon
 • Korisnik mora očuvati postojeće radno mjesto ili stvoriti novo radno mjesto najkasnije u periodu od 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika

Nacrt pravilnika pogledajte ovdje: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13527

Prijave na natječaj počinju u ožujku!

Za detaljnije informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se na uo.samobor@hok.hr ili nazovite na 01/3360 129.