Majstorski ispiti

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti

 • Prijavnicu za ispit
 • Kopiju osobne iskaznice
 • Rodni list – kopija
 • Domovnicu -kopija
 • Svjedodžbu o pomočnićkom ispitu- kopija
 • Svjedodžbu o završnom ispitu – kopija
 • Kopiju radne knjižice (ukoliko je radno iskustvo potrebno za pristupanje majstorskom ispitu stečeno prije 01.07.2013.)
 • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani),
 • Kopija/e Ugovora o radu ili Potvrda-e o radnom iskustvu u zanimanju za koji se polaže majstorski ispit (ovjerena/e kod javnog bilježnika) ili kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)
 • Dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način ili zaštitu na radu – kopija

U slučaju da je kandidat u ranije stečenom obrazovanju stekao kvalifikaciju na temelju koje može biti oslobođen jednog ili više dijelova majstorskog ispita, Hrvatskoj obrtničkoj komori podnosi Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.

Primanje prijava za svaki ispitni rok Hrvatska obrtnička komora zaključuje 45 dana prije početka ispita. Nakon zaključenja roka prijave, Hrvatska obrtnička komora u idućih 7 dana utvrđuje listu ispitanika koji udovoljavaju uvjetima za polaganje majstorskog ispita.

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu

 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomočnićkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
 • Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela

 • dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
 • dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu (pismeno)
 • dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta (pismeno)
 • dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika (pismeno i praktično)

Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, može priznati temeljem odgovarajuće isprave jedan ili više dijelova majstorskog ispita iz ranije stečenog obrazovanja.

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna. Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Literatura za pripremu majstorskih ispita

NaslovCijena
Osnove radne pedagogije84,00
Osnove gospodarstva84,00
Pravo i pravni propisi84,00
Tehnika motornih vozila280,00
Pekarstvo 1 – radni priručnik iz tehnologije pekarstva100,00
Stručni račun za tehniku motornih vozila160,00

Ispitna pitanja iz struke i literaturu iz područja prava, gospodarstva i radne pedagogije možete kupiti u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb.

Temeljem programa poticaja moguća je refundacija troškova polaganja i priprema za polaganje majstorskog ispita do 80%.

Dokumenti

 • Informacije o majstorskim ispitima
 • Prijavnica za polaganje majstorskog ispita
 • Zahtjev za oslobođenje dijela ispita

Paket navedenih dokumenata preuzmite ovdje: majstorski-ispiti-dokumentacija.zip

Žalbe

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Hrvatska obrtnička komora može donijeti odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela. Odluka kora biti donesena u roku od 15 dana od primitka. Odluku o ponavljanju ispita Hrvatska obrtnička komora može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti.

Upisi i kontakti

Upisi se obavljaju u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb.

Kontakt: tel: 01/48 06 545, 48 06 543, 48 06 553 i 48 06, e-mail: obrazovanje@okz.hr

sve potrebne priloge,dokumente možete pronaći ovdje: http://www.okz.hr/srednjoškolsko-obrazovanje-za-obrtnička-zanimanja/majstorski-ispiti/prijave-za-polaganje-ispita-u