Izmjene zakonskih propisa u 5. krugu porezne reforme od 1.1.2021. godine i druge porezne aktualnosti

Predavač: mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović, viši upravni savjetnik – koordinator za PDV – Ministarstvo financija – Područni ured Zagreb

Webinar će se održati 28. siječnja 2021. godine putem Zoom aplikacije od 16:00 do 17:30 sati.

PROGRAM:

 1. Izmjene zakonskih propisa  u 5. krugu porezne reforme s primjenom od 1.siječnja 2021.
 2. Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom
 3. Uvjeti za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavisrusom (COVID-19)
 4. Utjecaj nastupa posebnih okolnosti na utvrđivanje dohotka od obrta i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
 5. Novi obrazac DOH
 6. Poslovni primici i poslovni izdaci koji se evidentiraju u Obrascu KPI
 7. Utvrđivanje dohotka i iskazivanje u Obrascu DOH
 8. Propisane olakšice
 9. Popunjavanje obrasca P-PPI
 10. Usklađenje poreznih evidencija obrtnika s Poreznom upravom
 11. Novi izračun predujam za plaćanje tijekom 2021. godine
 12. Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine koja nije  za upotrebu već se uništava ili deponira na otpad
 13. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu
 14. Tko su porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak
 15. Fizičke osobe koje su obvezne podnijeti Obrazac DOH za 2020. godinu
 16. Prag za uzdržavanu djecu i ostale članove uže obitelji
 17. Povećanje iznosa do kojeg se primici učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak
 18. Podnošenje Obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku
 19. Raspodjela osobnog odbitka za zajednički uzdržavane članove uže obitelji i djecu
 20. Mlade osobe do 30. godine života koje imaju pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak
 21. Novi rok povrata više plaćenog poreza dostavom privremenog poreznog rješenja
 22. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje tijekom 2021. godine i nastavak vođenja poslovnih knjiga
 23. Iskazivanje  primitka u Obrascu KPI
 24. Iskazivanje izdataka u Obrascu KPI

Seminar za obrtnike je besplatan, a za građane i ostale pravne subjekte iznosi 300,00 kn po sudioniku.

Prijave sudionika vrše se na e-mail: uo.samobor@hok.hr s podacima o nazivu sudionika i kontakt brojem mobitela.
Prijave na seminar zaprimaju se najkasnije do 25.01.2021. do 12:00 h.