• Aktualno

  • Gastro show "Slatki Samobor"

   16-04-2019

   U sklopu 15. Samoborskog proljetnog sajma u subotu i nedjelju, 13. i 14. travnja, prvi puta održan je i gastro show Slatki Samobor, nova manifestacija pod okriljem Udruženja obrtnika Samobor koja promovira vrhunske samoborske slastičare i njihove proizvode.

  • Otvoren javni poziv za Program "Cijeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

   12-04-2019

   Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na svojim web stranicama Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Prijave se zaprimaju isključivo od 10.4.2019. godine. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.

  • Potpore za zapošljavanje Grada Samobora u 2019.

   11-04-2019

   Grad Samobor objavio je na svojoj službenoj web stranici Poziv za dodjelu potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području Grada Samobora za 2019. g. Predmet Javnog poziva: dodjela financijskih sredstava kao potpora zapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora malim gospodarskim subjektima; obrtima, trgovačkim društvima, i OPG-ovima...

  1 2 3

Prihvatljive aktivnosti za koje je moguće ostvariti potporu su sljedeće:

- nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za obavljanje osnovne djelatnosti; novih ili rabljenih,

- preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme; novih ili rabljenih,

- nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava vezanih uz alate i opremu za obavljanje osnovne djelatnosti odnosno u funkciji proizvodnog procesa,

- izgradnja novog/nadogradnja postojećeg poslovnog objekta/prostora u vlasništvu gospodarskog subjekta koji podnosi Zahtjev za potporom,

- troškovi projektne dokumentacije za izgradnju/nadogradnju poslovnog objekta/prostora u vlasništvu gospodarskog subjekta koji podnosi Zahtjev za potporom,

- izradu prototipa proizvoda namijenjenog izvozu za koji je osiguran plasman.

 

Iznosi potpora podijeljeni su u razrede i ovise o visini ulaganja pojedinog gospodarskog subjekta i to na način da za iznos ulaganja:

- od 80.000,00 kuna do 150.000,00 kuna – potpora iznosi 30.000,00 kuna,

- od 150.000,00 kuna do 300.000,00 kuna – potpora iznosi 40.000,00 kuna,

- iznad 300.000,00 kuna – potpora iznosi 50.000,00 kuna.

Minimalni iznos ulaganja je 80.000,00 kuna, a pojedinačnog troška unutar ulaganja mora biti veći od 10.000,00 kuna. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja izraženi bez Poreza na dodanu vrijednost (PDV). Potpora se odobrava gospodarskim subjektima koji su izvršili ulaganje u razdoblju od 01. prosinca 2017. godine do 02. studenog 2018. godine. Upute kao i obrasce za prijavu podnositelji zahtjeva za potporom mogu dobiti u

Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije,

Referadi za gospodarstvo, poljoprivredu i civilnu zaštitu,

Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 316/1 i/ili na broju telefona 3327-101.

Cijeli tekst javnog poziva za dodjelu potpora može se pogledati na službenoj Internet stranici grada Samobora:

https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=163.

Kontakti

Telefon: 01/3360-129
E-mail: uo.samobor@hok.hr 
Adresa: Šmidhenova 34 (karta)

Rad sa strankama: 8h - 15h

logo facebook

logo hok1

Logo Samobor

logo svnedjelja

logo stupnik

 

 • Novosti

  • Gastro show "Slatki Samobor"

   16-04-2019

   U sklopu 15. Samoborskog proljetnog sajma u subotu i nedjelju, 13. i 14. travnja, prvi puta održan je i gastro show Slatki Samobor, nova manifestacija pod okriljem Udruženja obrtnika Samobor koja promovira vrhunske samoborske slastičare i njihove proizvode.

  • Dojdi osmaš u Samobor 2019.

   12-04-2019

   Predstavljanje obrtničkih zanimanja u Samoboru ove godine održalo se 11. travnja od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama samoborskih srednjih škola. Već 7. godinu zaredom ovaj projekt Udruženje obrtnika Samobor zajednički provodi s Gradom Samoborom, Ekonomskom trgovačkom i ugostiteljskom školom Samobor, Srednjom strukovnom školom Samobor,...

  • Promjene u provedbi postupaka izdavanja rješenja

   11-04-2019

   Od 1. travnja 2019. godine stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/2018) doći će do promjene u provedbi postupaka izdavanja rješenja iz nadležnosti Ministarstva zdravstva.

  • Otvoren 4. Zagrebački obrtnički sajam

   04-04-2019

   4. Zagrebački obrtnički sajam službeno je otvoren 3. travnja 2019. godine na Zagrebačkom Velesajmu. Sajam okuplja obrtnike i učenike srednjih strukovnih škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije koji će učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola prezentirati obrtnička zanimanja i time ih motivirati za upis u srednje obrtničke i...

  • HEP - niža cijena električne energije – za obrtnike i njihove zaposlenike

   27-03-2019

    Potpisivanjem Sporazuma između HOK-a i HEP Opskrbe d.o.o. osigurana je niža cijena električne energije na području cijele Republike Hrvatske članovima HOK-a (obrtnicima i dobrovoljnim članovima) i njihovim zaposlenicima te svim djelatnicima i pravnim osobama unutar komorskog sustava HOK-a.

  1 2 3