Sekcija građevinara i instalera

  • Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/2015) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. propisana je obveza ustrojavanja novih imenika ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva.

  • Na traženje Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je izmjenu i dopunu Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 72/2015. Izmjene se odnose na prihvaćanje zahtjeva kojim se uvažavaju opravdane okolnosti te su poslodavci obvezni obavljanje poslova zaštite na radu, uskladiti s odredbama Pravilnika do 31. prosinca 2015.

  • Oko stotinu obrtnika, predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, drugih institucija i tvrtki, HGK, zainteresiranih udruga, upravitelja zgrada i drugih, okupilo se 27. svibnja u HOK-u na okruglom stolu ''Energetska obnova višestambenih zgrada i obiteljskih kuća“, što potvrđuje sve veći interes stručne i opće javnosti za ovu temu.

  • Desetak samoborskih obrtnika primilo je u prostorijama Obrtničke komore Zagreb uvjerenje o uspješno završenoj edukaciji o postavljanju fotonaponskih i solarno-toplovodnih sustava. Uvjerenja je samoborskim obrtnicima uručio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije gosp. Damir Fašaić.

gledajte_emisiju_o_obrtnistvu_na_htv_2_mediumobrtnicki-listpozitiva samobor